Gå til produktoplysninger
1 af 1

Seasalt ApS

Orangerengøring

Orangerengøring

Normalpris 130,00 DKK
Normalpris Udsalgspris 130,00 DKK
Udsalg Udsolgt
Inklusiv moms. Levering beregnes ved betaling.
Størrelse

Effektiv pletfjerner

Vegan

Om produktet

Orangerengøring er et koncentrat, der kan fjerne pletter fra alle tekstiler. Den fjerner pletter som tjære, smørelse, klister, farve- og tyggegummirester.

Kan bruges til rengøring af rustfrit stål.

Spray orangerengøring på pletten, og skrub derefter af med en klud.

Orangerengøring fjerner pletter meget effektivt. Test derfor evt. for farveægtheden på et usynligt sted på tekstilet, inden orangerengøring påføres.

Alt vask slider på tøjet. Både ved at tøjet køres rundt i maskinen, samt valget af sæber. Derfor har vi flere forskellige typer vasketøjspleje, alt efter tøjets behov, for at give dit tøj en længere levetid.

Se vores guide for valg af vasketøjspleje her

Produkt­specifikationer

Alle vores produkter er af fornybare råstoffer, hvor vi bl.a. vælger kokosolie frem for palmeolie. Ligeledes er alle fri for petrokemi. Det vil sige ingen brug af råolie, jordolier eller olier fra Nordsøen.

Dette produkt er fri for konserveringsmiddel.

Produktet er vegansk og overholder retningslinjerne for det tyske dyrebeskyttelsesforbund.


Opbevaring

Opbevares et køligt og tørt sted, beskyttet mod direkte sollys. Efter åbning bør produktet bruges indenfor 6 måneder.

Indhold

75% orangenterpener (indeholder d-limonen)
25% ethanol (økologisk)

Fare- og sikkerhedssætninger

 Fare!

Sikkerhedssætninger:
Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå udledning til miljøet.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Fremkald IKKE opkastning.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Indholdet/beholderen bortskaffes i kemikalieaffald.

Faresætninger:
Brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Meget giftig for vandlevende organismer.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Se komplette oplysninger

Hos Seasalt
går vi ind for økologi og bæredygtighed

Bæredygtighed betyder for os:

"Produktion og anvendelse af produkterne sker med mindst mulig påvirkning af miljøet. Herunder fx anvendelse af fornybare råstoffer, minimering og genanvendelse af emballage, reduktion af transport, koncentrerede produkter uden fyldstoffer og så vidt muligt uden petrokemi og problematiske kemiske stoffer."

Vi er et lille specialiseret team, med et stort bagland, der sikrer at produkterne i vores webshop er bæredygtige, så du med god samvittighed kan bruge vores produkter.