Gå til produktoplysninger
1 af 1

Seasalt ApS

Maskinop­vasketabs

Maskinop­vasketabs

Normalpris 265,00 DKK
Normalpris Udsalgspris 265,00 DKK
Udsalg Udsolgt
Inklusiv moms. Levering beregnes ved betaling.
Antal

Opvasketabs til din opvaskemaskine


Om produktet

Maskinopvasketabs der fjerner selv hårdnakket snavs og sørger for rent service med strålende glans.

Sammen med vores afspændingsmiddel og regenereringssalt får du den perfekte rengøring og beskyttelse mod kalkaflejringer og vandpletter.

Læg tabs i doseringskammeret og vask gerne ved høj temperatur. 

Kort og kompakt: Fordelene ved dette produkt

- Anvendelse af fornybare råstoffer af høj kvalitet.
- Plastikfrit produkt.
- Uden genetisk fremstillet enzymer (GMO fri).
- Uden konserveringsmiddel.

- Øko-certificeret.

Dosering

1 tabs per maskinopvask.

Størrelse Antal opvask Udsalgspris Pris per opvask
60 stk. 60 265,00 DKK 4,42 DKK

 

Produkt­specifikationer

Alle vores produkter er af fornybare råstoffer. Ligeledes er alle fri for petrokemi. Det vil sige ingen brug af råolie, jordolier eller olier fra Nordsøen. Alle indholdsstofferne i dette produkt er biologisk let nedbrydelige.

Produktet er uden genetisk fremstillet enzymer og konserveringsmiddel.

Produktet er udviklet uden dyreforsøg.

Certificering

Ulrich Natürlich maskinopvasketabs er certificeret af ECO-Control efter de nyeste Nature Care Products standarder. ECO-Control er et inspektions- og certificeringsorgan for økologiske produkter og et kvalitetssikringssystem indenfor non-food området.

NCP standarden omfatter særligt vaske- og rengøringsmidler, tekstiler og læderpleje. Da en vask eller pleje i videre forstand aldrig helt kan undgå at påvirke miljøet, sætter denne standard regler for at indholdsstoffer og produceringen skal være i samklang med naturen. Standarden er underlagt reglerne fra EU-Öko-VO 834/2007 og 889/2008.

Se alle vores Nature Care Product certificerede produkter her.

Opbevaring og emballage

Opbevares et køligt og tørt sted, beskyttet mod direkte sollys. Bør anvendes indenfor 6-12 måneder efter åbning.

Tabs ligger samlet i en papirpose i papkassen. Dermed er det et 100% plastikfrit produkt. 

Indhold

>30% soda

5-15% iltbaseret blegemiddel, silikater

<5% nonioniske tensider

Enzymer (protease, amylase)


Indholdsstoffer fra datablad

Sodium Carbonate, Sodium Citrate, Sodium Carbonate Peroxide, Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate, Sodium Silicate, Sodium Metasilicate, TAED, Coco-Glucoside, Subtilisin, Sorbitan Sesquicaprylate, Amylase.

Fare- og sikkerhedssætninger

Advarsel Advarsel!
EUH208 Indeholder SUBTILSIN PROTEASE. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætninger:
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Faresætninger:
H315 Forårsager hudiritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Se komplette oplysninger

Hos Seasalt
går vi ind for økologi og bæredygtighed

Bæredygtighed betyder for os:

"Produktion og anvendelse af produkterne sker med mindst mulig påvirkning af miljøet. Herunder fx anvendelse af fornybare råstoffer, minimering og genanvendelse af emballage, reduktion af transport, koncentrerede produkter uden fyldstoffer og så vidt muligt uden petrokemi og problematiske kemiske stoffer."

Vi er et lille specialiseret team, med et stort bagland, der sikrer at produkterne i vores webshop er bæredygtige, så du med god samvittighed kan bruge vores produkter.